Van help – naar service desk (telecom)

Bij deze klant was er een nood om een hele divisie (250 mensen) verantwoordelijk voor 1 grote telecom klant om het kwaliteitsniveau omhoog te krijgen. Dit op vraag van de eindklant gezien de grote competitiviteit die er vandaag in die markt heerst en zich op deze...