LEIDERSCHAPSTRAINING – “EEN MANAGER DOET DE DINGEN GOED, EEN LEIDER DOET DE GOEDE DINGEN”

LEIDERSCHAPSTRAINING – “EEN MANAGER DOET DE DINGEN GOED, EEN LEIDER DOET DE GOEDE DINGEN”

En dan ben je plots verantwoordelijk voor een team. Of je hebt al een team, maar krijgt te maken met volgende moeilijkheden:

 • je vindt het moeilijk om medewerkers aan te spreken op niet productief gedrag
 • je ervaart dat ze problemen systematisch bij jou neerleggen
 • je weet niet goed hoe bepaalde medewerkers best aan te pakken
 • je stelt functioneringsgesprekken steeds uit omdat je niet goed weet hoe er iets van te maken dat ook meerwaarde heeft
 • er komen weinig initiatieven uit je team
 • je wil je medewerkers motiveren, maar weet niet hoe
 • je vindt moeilijk een evenwicht tussen een mensgerichte en een taakgerichte aanpak

In verschillende stappen tijdens onze leiderschapstraining komen deze moeilijkheden aan bod en krijgen de managers praktische handvaten aangereikt om het potentieel van hun medewerkers naar boven te halen, waardoor ze zelf als manager groeien en hun team naar duurzame resultaten brengen.

Uw sales targets in 2018 verpletteren?

Uw sales targets in 2018 verpletteren?

Ga je wel eens op zoek naar artikelen of youtube-filmpjes over “omgaan met weerstanden”, “how to close a deal” of “prospecteren anno 2018” ? Zeer goed ! Dat betekent dat je als sales-professional wil groeien ! Zeker als je weet dat jouw verkoopresultaten op 1 januari worden gereset …

De “Sales in Motion Sales Academy” biedt je de mogelijkheid om aan te schuiven aan het trainingsbuffet : stel zelf de ideale mix van compacte workshops samen die het beste aansluiten bij jouw groeipunten en voornemens :

 • “Prospecteren & business development”
 • “De professionele product- en servicepresentatie”
 • “Argumentatie”
 • “Omgaan met weerstanden en onderhandelen”
 • “De kunst van het afsluiten”

Tijd om die goede voornemens niet langer uit te stellen! Ontdek alle details van deze opleidingen klik hier voor meer info. Andere wensen? Daag ons uit!

Alvast een zeer gezond en sales succesvol 2018!

‘SPA’ staat voor : ‘Start – Plan – Actie’

‘SPA’ staat voor : ‘Start – Plan – Actie’

Sales in Motion is een team van specialisten die, samen met u, kijkt naar uw business volgens het “SPA” plan, dat moet bijdragen tot uw groei.

Wij kijken doelgericht naar de toekomst van uw onderneming met het oog op uw nationale/internationale groei en innovatie, en ontwikkelen samen met u een plan ter realisatie van de vooropgestelde doelstellingen en ondersteunen u bij het ondernemen van de nodige acties. Hierbij staat “ uw toekomst” centraal. Het verleden geldt als maatstaf om het in de toekomst beter/anders te doen, rekening houdende met de wijzigingen in de markt. Onze doelstelling is “toegevoegde meerwaarde” te creëren voor u en uw business.

Ons dienstenpakket wordt volledig afgestemd op deze aanpak, in samenspraak met u.

sales consulting | sales training | sales coaching | interim management

Vér-anderen, het is altijd vér van mijn bed of voor de anderen 

Vér-anderen, het is altijd vér van mijn bed of voor de anderen 

Nochtans niets is zo natuurlijk als …verandering, Iedereen wordt er dagelijks mee geconfronteerd. En toch is veranderen voor veel bedrijven en mensen een moeilijke, soms zelfs onmogelijke oefening.

Elke verandering begint dan ook bij uw mensenMensen zijn het hart van uw bedrijf, door hen slaagt of faalt een verandering. De menselijke factor wordt vaak onderschat, want veranderen is mensenwerk en alleen met tevreden en gemotiveerde medewerkers kunt u zich als bedrijf verder ontwikkelen. Vertrouwde activiteiten en gewoontes verlaten is helemaal niet evident. Daarom besteden wij heel veel aandacht aan coaching van zowel individu als team.

Bewaker van het verleden of pionier van de toekomst? 

Mensen hebben de neiging om veranderingen te zien als het verlies van het verleden. We hoeven u niet te vertellen, dat in deze supersnel veranderende wereld een rigide houding heel wat beperkingen en vooral gemiste kansen tot gevolg heeft. De mensen leren omgaan met verandering en evolutie is dan ook crucial in onze aanpak, want verandering is zowat de enige constante.Durf te veranderen !

Fit for the future

Sales in Motion helpt met het scherp stellen en juist definiëren van de gewenste veranderingen, blijft ‘stand by’ bij de concretisering want dat is ónze garantie voor duurzame resultaten. Door deze trajecten intensief te begeleiden willen we de noodzakelijke verandering helpen realiseren, zodat onze klanten klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.”Be the change you want to see”