Van help – naar service desk (telecom)

Bij deze klant was er een nood om een hele divisie (250 mensen) verantwoordelijk voor 1 grote telecom klant om het kwaliteitsniveau omhoog te krijgen. Dit op vraag van de eindklant gezien de grote competitiviteit die er vandaag in die markt heerst en zich op deze manier proberen te onderscheiden. Doel was om dit training/coaching traject top down in te vullen en zo ganse team in een positieve flow mee te …