het statuut van zelfstandige is zo precair dat mensen liever opgesloten zitten in een gouden kooitje

U)^5dRJlNmjDjrri&h@bmKTE