Maatwerk & coaching

Voor Sa!es in Motion is iedereen uniek!

Maatwerk? Uiteraard want elke trainingsvraag is ‘specifiek en elke klant is uniek’!

Sectoren en vakspecialiteiten zijn heel verschillend. Daarom spenderen we, terecht, veel tijd en energie in het voorbereiden en creëren van een training op maat. Eenmaal de bouwstenen helder zijn stellen we de training haarscherp af op uw verwachtingen, strategie en (commerciële) targets.

Onze trainingen zijn resultaatgericht met maximaal beklijvingseffect. Wij hechten er veel belang aan een klimaat te creëren waarin vernieuwingen worden aangemoedigd. Samen zorgen we voor merkbare gedragsveranderingen en betere prestaties.

Door vandaag te investeren in het talent van uw mensen neemt u een optie op een innovatieve onderneming van morgen.

In onze aanpak is het van cruciaal belang dat Sales in Motion betrokken is, als volwaardige partner, en dat zowel in het voor- als in het na-traject. Alleen op deze manier kunnen we duurzaam resultaat garanderen!

Verankering & follow up

Uw investering in opleidingen moet renderen. En daarvoor is een stevige follow-up nodig. Zodat uw medewerkers de aangeleerde vaardigheden kunnen opfrissen en bijschaven. Ook hier stellen we een schema van follow-ups op dat specifiek is afgestemd op uw bedrijf en uw situatie.

Het ultieme doel is een snelle en structurele verbetering in uw verkoopresultaten teweeg te brengen.

Interesse om meer info over opleidingen te bekomen? Bel +32 472 792 383 of mail naar info@salesinmotion.be