Authentiek Leiderschap

Nieuwe tijden, nieuw leiderschap..authentiek leiderschap

 

Sales 3.0
Bedrijven willen, moeten snel, flexibel en wendbaar zijn om de uitdagingen van vandaag te trotseren. Dit betekent voor vele bedrijven een hele verandering,  zowel qua cultuur, leiderschap, nieuwe inzichten en mindset.

Ver-anderen door Leiderschap 
De kern van de oplossing ligt bij leiderschap. Want jouw toekomst en de toekomst van jouw onderneming staat of valt met jouw leiderschap.

Belang van mensen, geëngageerde mensen
Een transitie en cultuurtransformatie is mensenwerk en willen we onze organisaties laten meedraaien in een wereld die voortdurend in verandering is dan moeten we onze medewerkers engageren en motiveren.

Engagement – een paar objectieve cijfers (onderzoek van Gelb)

 • Organisaties met sterk geëngageerde medewerkers behalen 2 maal het netto inkomen
 • Bedrijven waar de werknemers het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn oa
  • tot 22 % winstgevender
  • 21 % productiever,
  • hebben een 10% hogere klantentevredenheid
  • 48 % minder veiligheidsincidenten
  • 37 % minder uitval door ziekte.
 • Slechts 12% van de beroepsbevolking in België blijkt geëngageerd te zijn….

Slechts 12% is geëngageerd, betekent dit dat 88% tegen zijn zin gaat werken? Misschien niet, maar de perceptie die medewerkers van hun directe leidinggevende hebben beïnvloedt voor 70% hun engagement. People join organizations, but they leave managers  …

Nieuwe tijden, nieuwe leiders..
Ons antwoord om motivatie en zingeving van de mensen te verhogen ligt in een nieuwe leiderschap, weg van het gehoorzaamheidsmodel, weg de oude command & control mentaliteit, weg van het idee wat we zelf doen, beter doen, weg van het hokjes denken en hiërarchie. In een wereld die voortdurend in verandering is dan moeten we onze medewerkers engageren en motiveren door te leiden vanuit de kracht en niet (meer) vanuit de macht, de autoriteit en hiërarchie.

De sleutel = de kracht van authenticiteit.
Veel te vaak wordt er een groot stuk authenticiteit weggemoffeld, bijvoorbeeld bij de start van zijn carrière. Men wil scoren met een     goede indruk en gaan dan vooral doen wat ze denken dat van hen verwacht wordt dat ze moeten doen. Zo zijn er heel wat mensen, op alle niveaus die een ‘rol’ spelen om mensen of hun baas te ‘pleasen’….

Authenticiteit gaat om echt- en oprechtheid. Over wie je bent, wat je kunt en wat je beweegt. Maar het gaat ook om je te laten leiden door je kernwaarden, je normen en je missie.

Zingeving op het werk
Onderzoek wijst uit dat 90% van de mensen behoefte heeft aan zingeving op het werk. Sluiten de missie van je organisatie en die van je mensen op elkaar aan? Dan ontsluit je verborgen potentieel dat van onschatbare waarde is. Leiders en organisaties die vanuit Authentiek leiderschap handelen creëren een hogere medewerkers betrokkenheid, trots en zijn aantoonbaar succesvoller in het behalen van doelstellingen.

Wat is het niet?
Onze theorie is geen zweverige ‘wees lekker jezelf en het komt allemaal goed’-theorie. Want dan zou je elk a-sociaal, zelfzuchtig en manipulerend gedrag maar moeten tolereren.

Authentiek Leiderschap is ook niet ‘Doe maar wat er spontaan in je opkomt’. Authentiek is niet altijd spontaan, authentiek gedrag is soms zeer doordacht en buitengewoon afgewogen. Handelen vanuit je missie is niet altijd eenvoudig. Het vergt moed en doorzettingsvermogen.

Onze visie
We zijn ervan overtuigd dat meer dan ooit in de toekomst het verschil zal gemaakt worden door bedrijven en leiders die durven en de moed hebben om te differentiëren en die ene stap meer te zetten.  Bedrijven en leiders die mensen weten te raken in hart en hersenen, kortom anderen weten te enthousiasmeren en te inspireren.Vanuit passie, expertise en dwarsdenken helpen we onze klanten om in de snel veranderende wereld zich te onderscheiden van anderen en écht het verschil te maken. Het gaat om fundamentele verandering naar blijvend succes.

Ons krachtige Leadership programma, dat daadwerkelijk verandering zal brengen zoomt in op de verschillende niveaus van Leiderschap en biedt een helder stappenplan en houvast hoe u deze verandering naar een ‘engagementscultuur ‘in jouw organisatie vorm kan geven.

Wilt u ook een innovatieve, snelle en wendbare organisatie?

adviesgesprek